4 základné príčiny Vašich chorôb, z ktorých jedna je kľúčom k zdraviu

Nech už Vás trápi akýkoľvek zdravotný problém, nato, aby ste sa úspešne vyliečili, musíte poznať základnú príčinu. To je však najväčší problém pre človeka už od nepamäti.

V dnešnej dobe plnej moderných vyšetrovacích metód by to nemal byť problém, ale vo väčšine prípadoch je skutočnosť iná. Vďaka prístrojom sa dá napr. zistiť, ktorý orgán Vám spôsobuje bolesti, či iné ťažkosti, no čo je pravou príčinou poruchy orgánu, je už ďalšia vec. Táto problematika zdravia je oveľa komplexnejšia, ako ju v mnohých prípadoch vníma klasická medicína.

To čo formuje človeka ako komplexnú bytosť a zároveň vplýva na jeho zdravie, sa dá rozdeliť do 4 oblastí:

Pri vzniku choroby sa väčšinou berie do úvahy len fyzický aspekt, aj napriek tomu, že WHO (svetová zdravotnícka organizácia) definovala zdravie ako stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nie iba ako neprítomnosť choroby.

Človek je teda aj bytosť sociálna a preto na nás vplývajú všetky naše vzťahy, rodina, národnosť, spoločnosť, ekonomická aj politická situácia. Vplývajú na nás svojimi názormi, výchovou, zvykmi aj zákonmi. Avšak najzásadnejší vplyv majú na nás tí najbližší- naši rodičia, ktorí nás vychovávajú od narodenia.

Je potrebné brať do úvahy aj energetický aspekt, keďže všetko je energia. Svetlo, zvuk, teplo, farby, myšlienky, pocity, naše telo aj celý vesmír. Hranice hmoty miznú ako náhle ich začnete skúmať svojím vedomím. Hmotné veci sa skladajú z atómov a každý atóm je iba zhluk nespočetných drobných častíc svetla. Už dávne civilizácie to vedeli a poznali systém aury, čakier a meridiánov, ktoré sú našou súčasťou. Prostredníctvom týchto systémov cez nás prúdi životná energia.

Všetko so všetkým súvisí

Všetky tieto 4 oblasti sú medzi sebou úzko prepojené a neoddeliteľné. Neustále sa navzájom ovplyvňujú a prelínajú. Formujú nás ako celok a pokiaľ sú všetky tieto oblasti medzi sebou v rovnováhe, prežívame zdravý a spokojný život.

Vzájomný vplyv 4 oblastí

Prelínanie 4 oblastí

Pokiaľ sa teda udeje akákoľvek zmena v niektorých z týchto 4 oblastí, má to vplyv aj na ostatné oblasti. Najzásadnejší vplyv na naše zdravie má však oblasť PSYCHIKY.

 

 

 

 

Kľúč ku zdraviu

Podľa niektorých názorov až 95% chorôb môže mať PSYCHICKÝ pôvod. Zvyšných 5% je spôsobených okolnosťami, na ktoré nemáme vplyv (napr. vrodená choroba, nehoda, úraz, katastrofa…).

Nemáme vplyv ani na to, do akej rodiny sa narodíme, či aká je ekonomická situácia v štáte. Máme však vplyv na vzťahy s partnerom, rodinou, rodičmi a všetkými okolo nás skrz toho, ako sa k nim správame. Len na nás záleží, či robíme veci, ktoré nás robia šťastnými a ako sa staviame k ťažkým situáciám v živote. My sme zodpovední za to, akú máme životosprávu a ako staráme o naše zdravie.

To všetko závisí od našej psychiky, vedomia, myšlienok a emócií, nad ktorými máme moc…

„Dávajte si pozor na myšlienky, pretože sa z nich stanú slová. Dávajte si pozor na slová, pretože sa zmenia na činy. Dávajte si pozor na činy, lebo sa z nich stanú zvyky. Dávajte si pozor na zvyky, pretože sa stanú vašim charakterom. A dávajte si pozor na svoj charakter, lebo sa stane vaším osudom. Staneme sa tým, čo si myslíme.“ Margaret Thatcher

Džejna

Milujem zdravý životný štýl a zaujímam sa o harmonizáciu tela aj duše prostredníctvom rôznych techník alternatívnej medicíny. Vďaka tejto vášni a mnohým skúsenostiam pomáham ženám prinavrátiť stratenú hormonálnu rovnováhu, psychické zdravie a objaviť v sebe stratenú ženskú silu. Viacej o mne si môžete prečítať tu>>

Komentáre

    Pridať komentár

    * Nezapomeňte na povinné pole.